Om inget annat är överenskommet grundoljar vi alltid våra golv efter installation med vår egen olja. Stombergs Golvolja har kvaliteter som gör den särkilt lämplig för stora ytor och högt slitage.

Varuinformation Stombergs Golvolja

Teknisk fakta
Bindmedel Kallpressad linolja, härdade polymer, naturvax
Viskositet 12 sek (DIN)
Torrhalt 43 vikt-%
Lösningsmedel Lågaromatisk lacknafta
Materialåtgång 4–5 kvm/l
Kulörer Kan nyanseras med pasta avsedd för olje- och alkydfärger
Densitet 0,9
Glans Halvblankt
Torktid 8–10 timmar
Verktygsrengöring Lacknafta

Stombergs Golvolja