skip to Main Content

Miljökontrollerade leverantörer
När vi tillverkar våra produkter gör vi allt för att processen ska vara så miljö­vänlig som möjligt, hela vägen. Vi kontrollerar exempelvis alltid att de företag vi köper trä från har miljökrav som överensstämmer med våra egna. Vi använder enbart certifierat virke till våra golv av tropiska träslag. Plasten runt våra lastpallar är miljövänlig.

Inga onödiga leveranser och spill
En stor del av den totala miljöbelastningen orsakas av transporter. En viktig del i vårt miljöarbete består i att planera leveranserna – samkörning där det är möjligt och helst inga panikleveranser.

I Stombergs svenska kollektion framställs stavparkett, tilja och trall av ek som vuxit upp i Sverige. Detta innebär att vi inte behöver importera eken och därmed kan minska på långa transporter som belastar miljön och klimatet.

Vi konfektionerar våra produkter vilket minskar antalet leveranser och håller nere materialspillet. Och sist men inte minst tar vi tillvara träspillet vid tillverkningen och använder det till att värma upp fabriken.

Trä är en bra lösning på klimatproblemet
Växande trä absorberar koldioxid från atmosfären och binder det för hela trädets livstid. Detta gör att användningen av träprodukter minskar halten av koldioxid och bidrar till att begränsa växthuseffekten.

Våra trägolv är kretsloppsprodukter
Trä är ett naturmaterial och ingår i kretsloppet, även som golv. Om du vill återanvända ett trägolv från Stombergs, ska du efter demontering försiktigt plocka bort all spik så att sponten blir ren. Efter montering är det bara att slipa, be­handla och använda på nytt. Även förpackningarna till våra golv har flera liv. Vi återanvänder både lastpallarna och de så kallade ströpinnarna, som håller isär buntarna med tiljor under transport.

Byggvarubedömningar
Våra ek- och askgolv är bedömda och har fått bedömningen Rekommenderas i Byggvarubedömningen, både Totalt och gällande Livscykel och Innehåll.

Miljöbyggnad bedömning Guld

Breem Exemplarisk Nivå

Nationalmuseum
Back To Top